JAK SE STARCREAM DOZVĚDĚL OTOM ŽE JE ALSPARK JE NA

ZEMI?smiley