JEŠTĚ ŽE SE AUTOBOTI NEDOZVĚDĚLI ŽE MÁ ISSAC SUMDAC VE SVÉ LABORATOŘ HLAVU MEGATRONA.